company logo

Functieomschrijving

Introductie

Een functiebeschrijving geeft alleen de structurele hoofdtaken weer. Naast de structurele hoofdtaken bestaat de mogelijkheid dat de functiehouder andere neventaken uitvoert (niet-structurele aard).

Functiedoel

Verantwoordelijk voor het uitvoeren van herstellingen, reparaties, revisies, inspecties en veiligheidsinspecties aan nieuwe en gebruikte intern transport materieel, teneinde een optimale bedrijfszekerheid van het bedrijfsmiddel voor de gebruiker te realiseren.

Dit alles op een effectieve en efficiënte wijze die ervoor zorgt dat Barloworld haar rendementsdoelstellingen op korte en langere termijn kan realiseren.

Herstellings- en onderhoudswerkzaamheden

Voert herstellings- en onderhoudswerkzaamheden uit aan intern transport materieel inclusief voorzet- en overige opgebouwde apparatuur (zoals rollenklemmen spreaders enz.), aan de hand van fabrieksvoorschriften en specificaties, teneinde de stilstand van de machine tot een minimum te beperken.

Kernactiviteiten

 • stellen van de diagnose
 • onderhoud uitvoeren naar aanleiding van checklist     
 • demonteert en monteert machinedelen
 • vervangt (defecte) onderdelen
 • draagt zorg dat werkzaamheden binnen de gestelde prijs en kwaliteit worden uitgevoerd
 • controleert op de goede werking van alle functies van de machine
 • test en, waar nodig, stelt de motor en andere systemen van de machine af
 • zorgt voor juiste info over zijn werkplek en risico’s daarvan

Administratieve werkzaamheden

Voert vooraf, en na het uitvoeren van de werkzaamheden de administratieve handelingen op een juiste, tijdige en correcte wijze uit. Informeert en communiceert met dispatcher.

Kernactiviteiten

 • ontvangt herstellings- en/of onderhoudsaanvraag via dispatcher
 • ontvangt jobnummer gekoppeld aan onderhoudsaanvraag
 • laat document aftekenen bij de klant/ leveringsdocumenten
 • aanvragen van VANstock bij coordinator
 • neemt tijdig contact op met service coördinator voor het afsluiten van de werkzaamheden
 • draagt zorg voor een dagelijkse verwerking van werkverslagen en het tijdig versturen van het document
 • registreert schade via schadeformulier
 • klant tekent schadeformulier
 • verstuurt het schadeformulier naar dispatcher

Adviseren

Adviseert gebruikers omtrent de juiste inzet en te gebruiken onderhoudsmethoden van de machine, teneinde de exploitatiekosten te minimaliseren en de levensduur van de machine te maximaliseren.

Kernactiviteiten

 • informeert de klant omtrent de uitgevoerde werkzaamheden (let hierbij op schade en de gevolgen hiervan alsmede let hij op garantie)
 • promoot service; produkten, diensten en verhuur
 • adviseert de klant
 • geeft leads door aan sales reps

 Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu

Draagt zorg voor een zo groot mogelijke veiligheid, gezondheid en welzijn.

Kernactiviteit

 • houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften (intern en extern) en normen en het dragen van beschermingsmiddelen
 • bij grote klanten ontvangt technieker informatie over veiligheidsvoorschriften
 • bij klanten die dit niet standaard hebben, hanteert de technieker de voorschriften van onze interne organisatie
 • houdt het veiligheidsbewustzijn altijd in ogenschouw
 • neemt deel aan pit  
 • neemt deel aan medisch onderzoek
 • adviseert de organisatie ten aanzien van veiligheidsverbeteringen vanuit het werkveld

Storingsanalyses

Analyse van de storing, in eerste instantie aangegeven door de planner, teneinde de storing op een snelle en effectieve wijze op te lossen.

Kernactiviteiten

 • lokalisatie van de storing door het toepassen van een logische diagnosemethodiek
 • beoordeelt in overleg met de coördinator of de defecte machine bij de klant of in de     werkplaats gerepareerd dient te worden
 • bekijkt hoe de storing op de meest effectieve wijze opgelost kan worden en worden voorkomen
 • bestelt de benodigde onderdelen via dispatcher
 • evalueert of andere afdelingen of diensten ingeschakeld moeten worden
 • zorgt voor juiste info over zijn werkplek en risico’s daarvan

Onderhoud bedrijfsmiddelen

Pleegt onderhoud aan gereedschappen, werkplek, gebaseerd op de veiligheids- en milieu voorschriften alsmede de door Barloworld gestelde richtlijnen, teneinde de bedrijfsmiddelen gereed te hebben voor de eerstvolgende werkzaamheden.

Kernactiviteiten

 • maakt gereedschappen, andere bedrijfsmiddelen en werkplek, direct na afloop van de       werkzaamheden schoon
 • ruimt gereedschappen, afval en olieresten, direct na afloop werkzaamheden op
 • beheert de serviceauto goed, volgens de richtlijnen van de leasemaatschappij
 • doet suggesties ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en veiligheid
 • doet voorraad suggesties

Profiel

 • Opleiding: A2 automechanica of elektromechanica of door gelijkbare werkervaring
 • Aanvullende opleiding: LPG, diesel, hydrauliek, elektromechanica
 • Ervaring: minimaal 3 jaar ervaring
 • Persoonlijke eigenschappen: klantgericht, zelfstandig, flexibel, communicatief vaardig, sociaal, representatief, stressbestendig, probleemoplossend
 • Talen: Nederlands (moedertaal), Engels (basis)

Interesse?

Contactgegevens

Of deel via

company logo