company logo

Automation engineer

Functieomschrijving

Het project dat de je zal gaan begeleiden is het vervangen van het alarmsysteem. Het programmeren is eerder miniem, het is eerder projectbegeleiding met een goede bagage technisch inzicht.

Tot je takenpakket behoren:

 • Fungeren als kennisdrager voor het vakgebied binnen de organisatie met als doel specifieke informatie binnen de organisatie te centraliseren, te standaardiseren en te borgen.
 • Actueel houden van het kennisniveau en zorgen voor de borging van de kennis.
 • Opstellen en controleren van engineering specificaties en standaarden.
 • Geven van opleidingen en advies omtrent de eigen specialisatie.
 • Fungeren als technisch eindverantwoordelijke gedurende de technische fase van projecten en verlenen van technische adviezen binnen het vakgebied, aan interne en externe partijen, met als doel te komen tot een uitvoering van het project dat voldoet aan de vooropgestelde standaarden.
 • Geven van theoretische en praktische adviezen op vlak van ontwerp en uitvoering.
 • Opstellen en controleren van technische lastenboeken of datasheets binnen het vakgebied rekening houdende met de wettelijke vereisten, normen, richtlijnen, best beschikbare technologie en TCO (Total Cost of Ownership).
 • Opvolgen en controleren van de uitgevoerde werkzaamheden.
 • Technische input geven
 • Opmaken van beheerplannen en budgetvoorstellen voor vervangingen, vernieuwingen en aanpassingen in het kader van het lange termijn beheer rekening houdend met de geldende wetgevingen en opmerkingen vanuit keuringen, onderhoud en projecten.
 • Mee waken over de dagdagelijkse werking, beheer onderhoudsplan, opstellen onderhoudsprocedures en voorstellen tot verbetering signaleren.
 • Bewaken van de onderhoudbaarheid van de technische installaties op lange termijn en zorgen dat de technische vereisten steeds gewaarborgd blijven.
 • Coördineren van het project van beginfase tot afsluitingsfase volgens de geldende PMO procedure.
 • Opvolgen van het projectbudget.
 • Plannen en rapporteren met betrekking tot het project met als doel een tijdige realisatie te bekomen en bovendien de stakeholders op de hoogte te houden van het projectverloop.
 • Samenstellen en goedkeuren van dossiers om bestellingen of (openbare) aanbestedingen mogelijk te maken.
 •  Bundelen van projectgerelateerde dossiers en borging van de volledigheid en correctheid vaninformatie (constructiedossier, as-built dossier,…). 

Profiel

 • Je bent in het bezit van een master diploma in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt ervaring in een soortgelijke rol als automation engineer
 • Je hebt ervaring en kennis met veiligheidskringen (PL, SIL,...)
 • Je hebt ervaring met hands-on werken: testen uitvoeren + coördinatie hiervan
 • Je hebt ervaring met programmatie van technische installaties
 • Ervaring in opmaak, nazicht en opvolging van bestekken (conform Wet op Overheidsopdrachten) is een pluspunt
 • Ervaring met documentatie van testings, programmaties,... is een pluspunt
 • Je bent in het bezit van een BA4

Aanbod

Het opleiden en begeleiden van ingenieurs is dé core business van Newpoint Professionals. Je kan bijgevolg rekenen op de nodige begeleiding, coaching en opleiding waar nodig.

Naast deze opleiding en begeleiding kan je rekenen op een goede verloning, een firmawagen – elektrisch of hybride -, extra verlof en heel wat extra legale voordelen. Na het afronden van je basisopleiding krijg je nog een opleidingsbudget ter beschikking op je verder te vervolmaken op specialiseren.

Je kan rekenen op een goede sfeer tussen collega’s. Dit wordt gestimuleerd door informele bijeenkomsten en stimulansen voor kennisdelen onder onze medewerkers.

Freelance medewerkers kunnen naast een snelle en correcte betaling, een goed contract en veel transparantie ook rekenen op een sterke band met de firma en een grote betrokkenheid. Je staat er niet alleen voor, ook niet als freelancer.

Interesse?

Contactgegevens

Of deel via

company logo