company logo

Ingenieur veiligheidsstudies

Functieomschrijving

 • Uitwerken en bijdragen aan het implementeren van veiligheidsrichtlijnen met als doel continu te verbeteren op veiligheidsvlak.
 • Voorbereiden, begeleiden, uitvoeren, opvolgen en verifiëren van veiligheidsstudies in het kader van projecten al dan niet op vraag van de overheid en van veiligheidsanalyses voor nieuwe installaties of wijzigingen aan bestaande installaties met als doel veilige installaties op te leveren.
 • Uitvoeren van veiligheidsanalyses.
 • Kennis van MCNP en/of Atmosferische dispersie modellen is pluspunt
 • Uitvoeren en/of begeleiden van studies ten behoeve van vergunningsdossiers voor nieuwe installaties met als doel te beantwoorden aan de kwaliteitseisen en de veiligheids-en milieueisen.
 • Opstellen van vergunningsdossiers i.s.m. collega’s van andere diensten.
 • Verdedigen van het dossier bij de bevoegde instanties(berekeningsmethode, de gemaakte assumpties, ...) i.s.m. collega’s van andere diensten.
 • Uitvoeren van berekeningen en/of modellering met als doelondersteuning te bieden aan andere diensten.
 • Uitvoeren van afschermings-en dosisimpactberekeningen.
 • Uitwerken en mee ontwikkelen van nieuwe modellen.
 • Verifiëren en bijsturen van diverse nota’s en studies (bv. van radiologische karakterisering, erkenning meetsystemen,...).

Profiel

 • Opleiding in de industriële wetenschappen : nucleaire technologie of gelijkwaardig door ervaring
 • Aantoonbare ervaring met conventionele en nucleaire veiligheid
 • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van veiligheidsstudies
 • Kennis van MCNP en/of Atmosferische dispersie modellen is pluspunt
 • Goede kennis Nederlands en Engels

Aanbod

Het opleiden en begeleiden van ingenieurs is dé core business van Newpoint Professionals. Je kan bijgevolg rekenen op de nodige begeleiding, coaching en opleiding waar nodig.

Naast deze opleiding en begeleiding kan je rekenen op een goede verloning, een firmawagen – elektrisch of hybride -, extra verlof en heel wat extra legale voordelen. Na het afronden van je basisopleiding krijg je nog een opleidingsbudget ter beschikking op je verder te vervolmaken op specialiseren.

Je kan rekenen op een goede sfeer tussen collega’s. Dit wordt gestimuleerd door informele bijeenkomsten en stimulansen voor kennisdelen onder onze medewerkers.

Freelance medewerkers kunnen naast een snelle en correcte betaling, een goed contract en veel transparantie ook rekenen op een sterke band met de firma en een grote betrokkenheid. Je staat er niet alleen voor, ook niet als freelancer.

Interesse?

Contactgegevens

Of deel via

company logo