company logo

Wetenschappelijk projectcoördinator Intelligent Autonomous Systems and Platforms (m/v/x)

Functieomschrijving

Wil jij een bijdrage leveren binnen het domein robotica en autonomie van operationele systemen? Ben jij een vlotte communicator die gestructureerd werkt en gemakkelijk het overzicht kan bewaren? 

Dan hebben we jou als projectcoördinator Intelligent Autonomous Systems and Platforms nodig om in te staan voor het beheer van het programma Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek bij Defensie en de coördinatie van de activiteiten van het Departement WTOD waarvoor m.b.t. jouw domein een specifieke focus op robotica en autonomie van operationele systemen ligt. Het goede verloop van de activiteiten dien je te verzekeren door de relaties met zowel interne als externe diensten en instellingen, waaronder ook de banden tussen de overheden, de academische wereld en het bedrijfsleven te onderhouden en te versterken. 

 • Je neemt actief deel aan de algemene organisatie en coördinatie van de jaarlijkse cycli van het Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek bij Defensie, in zijn eigen domein in het bijzonder, waaronder:de jaarlijkse informatiedagen voor studiedirecteurs en onderzoekers,
 • de jaarlijkse oproepen tot projecten,
 • de bepaling van de wetenschappelijke waarde en de opportuniteit van nieuwe onderzoeksprojecten,
 • de Wetenschappelijk Experten Comités (WEC),
 • het Wetenschappelijk Comité (WC),
 • de exploitatie van de jaarverslagen van de lopende en de beëindigde studies.
 • Je verzekert de uitwisseling van informatie tussen de betrokken diensten, instellingen en externe (industriële) partners, ten einde de samenwerking en overdracht van informatie tussen de relevante personen, diensten en instellingen te optimaliseren en het goede verloop van de onderzoeksprojecten binnen zijn/haar domein te verzekeren. Dit omvat zowel de “short cycle” (contact met de eindgebruiker) als de “long cycle” (identificatie van de onderzoeksbehoefte)
 • Als Belgisch afgevaardigde, deelnemen aan de voor zijn/haar domein relevante EDA Cap Tech/NAVO STO panels en de informatiedoorstroming in beide richtingen onderhouden.
 • Op de hoogte blijven van de evolutie van het wetenschappelijk onderzoek binnen zijn eigen onderzoeksgebied, met daarbij het opvolgen van de voor Defensie relevante innovaties en onderzoeksthema’s (in lijn met de internationale en nationale onderzoeksprioriteiten binnen zijn domein). 
 • Het adviseren en ondersteunen van studiedirecteurs en onderzoekers met het oog op een optimaal verloop van de onderzoeksprojecten binnen zijn domein.
 • Het periodiek organiseren van een wetenschappelijk congres rond een thema binnen zijn/haar domein.

Profiel

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over een goede kennis van projectmanagement binnen wetenschappelijk onderzoek en kan een advies hierover aanleveren.
 • Je brengt gegevens, ideeën en meningen mondeling correct over, op een gestructureerde manier en ondersteund door aangepaste non-verbale communicatie.
 • Je drukt je schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit, op een gestructureerde manier met een gepaste terminologie en zonder taalfouten.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je bent bereid om in een tweetalige omgeving (Nederlands, Frans) te werken en je hebt een uitstekende kennis van de 2de landstaal en van het Engels.
 • Je beschikt over een goede kennis en gebruik van de Microsoft Office applicaties.
 • Ervaring met wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke publicaties.  

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master met voorkeur binnen een ingenieursstudie. 
 • Indien je niet beschikt over het specifieke diploma, dien je te voldoen aan 2 jaar ervaring binnen het domein wetenschappelijk onderzoek. 
 • Een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal A21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privéglijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • mogelijkheid tot telewerk na een inwerkperiode 
 • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 3 dagen dienstontheffing van het departement
 • een gesubsidieerde crèche in het militair kwartier (te Evere, Peutie en Neder-Over-Heembeek)
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkhedenuitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • uitgebreide loopbaankansen
 • Financiële voordelenmogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
 • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
 • allerlei sociale voordelen
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • recht op de voordelen van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA), deze dienst verleent verschillende diensten en organiseert voordelen die het leven van het personeel van Defensie makkelijker of goedkoper maken zoals bijvoorbeeld voordelige vakanties, kortingen via hun webshop, huisvesting in de buurt van de werkplaats en sociale dienstverlening. www.cdsca-ocasc-website.be
 • gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Interesse?

Contactgegevens

Of deel via

company logo