company logo

Inspecteur transformatie - LCE Oost-Vlaanderen/Vlaams-Brabant

Functieomschrijving

GOED DAT JIJ ER BENT! Als inspecteur ben je onmisbaar voor het FAVV en vorm je een belangrijke meerwaarde voor onze samenleving. Samen met jou streven we naar een zo veilig mogelijke voedselketen in België. Van bij de start van de functie ondersteunen we jou met een stevig opleidingspakket. Je doorloopt een opleidings- en certificatieparcours dat specifiek is voor de functie van inspecteur. 

Als inspecteur transformatie zal je...

 • het merendeel van je tijd spenderen bij operatoren voor het uitvoeren van onaangekondigde controles (hygiënecontroles, identificatie- en traceerbaarheidscontroles, afleveren van certificaten, toelatingen en erkenningen);
 • controles uitvoeren aan de hand van checklists;
 • monsters nemen en analyseresultaten interpreteren;
 • aan operatoren in de voedselketen meedelen wat je bevindingen zijn;
 • maatregelen nemen indien nodig. Je geeft waarschuwingen, stelt processen-verbaal op, neemt goederen in beslag en je neemt maatregelen die kunnen leiden tot een sluiting van de inrichting. Maatregelen nemen is niet altijd evident. Daarom is het belangrijk dat je assertief bent;
 • instaan voor de administratie die volgt op de controle (opstellen van controleverslagen, klasseringen, verslaggevingen). Je besteedt 40% van je tijd aan administratie;
 • door middel van rapportering de nodige ondersteuning bieden aan de verantwoordelijken van de Lokale Controle Eenheid (LCE);
 • technische ondersteuning bieden aan de controleurs. Indien mogelijk kan je ook de rol van leidinggevende van een aantal controleurs opnemen;
 • in het kader van het controleplan autonoom je activiteiten organiseren. Je zal deze controles meestal alleen uitoefenen.

Aangezien niet alle controles tijdens de werkuren kunnen plaatsvinden, kan het gebeuren dat je soms 's avonds of in het weekend controles uitvoert. Je bent dagelijks de baan op dus het gebruik van een eigen wagen en het bezitten van een rijbewijs B zijn relevant voor deze functie. 

Profiel

 • Je hebt een wetenschappelijk masterdiploma.
 • Aangezien je binnen deze functie maatregelen zal opleggen aan operatoren is het belangrijk dat je assertief bent.
 • De functie vereist regelmatig verplaatsingen. Een eigen wagen en een rijbewijs zijn een must.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van 1 jaar (mits goede evaluatie verlengbaar) als attaché (niveau A1 - houder van een masterdiploma) met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Een maandelijkse onkostenvoorziening tot max. 299,98 EUR (bedrag reeds aangepast aan de huidige index) wordt voorzien.

Voordelen

 • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job waar je iedere dag bijdraagt aan een veilige voedselketen
 • Een goede balans tussen werk en privé: glijdende uren in een 38 of 40-uren werkweek (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatieverlof per jaar als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
 • Een kilometervergoeding voor gereden km's binnen de tewerkgestelde lokale controle eenheid (0,4280 €/km) en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen
 • Tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
 • Beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
 • Minimaal 26 dagen verlof per jaar (bijkomende verlofdagen volgens leeftijd)
 • Verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden
 • Een uitgebreid opleidings -en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Uitgebreide loopbaankansen
 • Professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
 • Allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks of samenwoningsgeschenk,…)
 • Aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Interesse?

Contactgegevens

Of deel via

company logo