company logo

Functieomschrijving

Je zal instaan voor de:

 • Installatie van koeltechnische systemen
 • Installaties in bedrijf stellen, afregelen en verbeteren
 • Installatie van leidingwerk tot opstart

Profiel

 • Technische kennis
 • Maturiteit en inzicht
 • Communicatief
 • Servicegericht

Jobgerelateerde competenties

 • Installatieschema's voor elektriciteit, vloeistoffen, ... opstellen
 • De conformiteit van de installatie en de lekdichtheid controleren
 • De hoeveelheid koelvloeistof vaststellen, de installatie vacumeren en vullen
 • De interventies bepalen (inwerkingstelling, onderhoud, ...) op basis van het technisch dossier, de historiek, ...
 • Luchtfilters installeren, controleren en herstellen
 • De groepen, condensoren, leidingen, elektrische kabels, ... van de koel- en klimaatinstallaties plaatsen en bevestigen
 • De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst
 • Kosten en herstellingstermijnen inschatten en een kostenraming voor de interventie opmaken
 • Leidingen afmeten en plaatsen, en de netten aansluiten (koelvloeistoffen, water, lucht, ...)
 • Elementen van koel- of airconditioningsinstallaties bepalen (vermogen, inplanting, ...)
 • De installatie in werking stellen en afregelen (functie- en regelparameters, temperatuur, druk, ...)
 • Storingen aan de installatie opsporen en herstellen (vloeistoffen toevoegen, cycli aanpassen, standaardvervangingen en herstellingen uitvoeren, ...)
 • Dragers voor de onderdelen vervaardigen en plaatsen (groepen, condensoren, warmtewisselaars, ...)
 • Rechtsgeldige documenten opstellen om de gelijkvormigheid van een installatie aan te tonen

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig werken
 • Omgaan met stress
 • Regels en afspraken nakomen
 • Samenwerken als hecht team
 • Klantgerichtheid
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Aanbod

 • Voltijdse baan
 • Opleidingen zowel intern als extern
 • Familiale , collegiale sfeer
 • Zeer variërend takenpakket
 • Doorgroei mogelijkheden
 • Extra's te bespreken tijdens sollicitatie

Interesse?

Contactgegevens

Of deel via