company logo

Functieomschrijving

Twee deskundigen projectleider gebouwen

A1a-A3a – contractueel – onbepaalde duur – voltijds

met aanleg van een wervingsreserve voor voltijdse of deeltijdse functies

Functieprofiel:

Als Deskundige projectleider gebouwen ben je de trekker op vlak van (ver)bouwprojecten, inrichtingswerken en aanpassingswerken van gebouwen binnen de gemeente Dilbeek Je volgt vanuit jouw expertise bouwdossiers op van A tot Z en hanteert daarbij een projectmatige benadering.

Daarnaast werk je actief mee aan het beleid en de optimalisatie van de processen eigen aan team patrimonium in nauwe samenwerking met de teamcoach. Je werkt in een vlakke organisatie waarin teams zelfsturend zijn.

Je acteert als trekker binnen dit werkingsgebied en begeleidt jouw collega’s en (interne en externe) stakeholders vanuit je expertise.

 • Je bent als projectleider verantwoordelijk voor een goed verloop van de (bouw)projecten zowel op financieel, juridisch, administratief als uitvoerend vlak (projectdefinitie, stakeholder communicatie, aanbesteding en opvolging werf, rapportering voortgang, budgetten):
 • Je ondersteunt de interne klant bij de haalbaarheidsstudie en het definiëren van het plan van eisen.
 • Je bevraagt proactief de nodige interne of externe experten en initieert het project.
 • Je toetst de noden van de interne klant aan de beleidsdoelstellingen van de groep en zoekt stroomoverschrijdende synergieën.
 • Je plant en leidt de nodige overheidsopdrachten voor het aanstellen van architect en aannemers.
 • Je volgt de werf op als leidend ambtenaar en verzorgt de communicatie tussen gebruikers en het bouwteam.
 • Je zorgt voor een goede interne overdracht bij oplevering van het project aan je collega’s gebouwbeheer binnen het team patrimonium.
 • Je informeert het college van burgemeester en schepenen en het managementteam proactief over de voortgang van de projecten. Je coördineert zo nodig de fasering van meerdere bouwprojecten binnen een masterplan.
 • Je werkt mee aan het beleid en meerjarenplan van team patrimonium en stelt investeringsbudgetten op binnen jouw werkingsgebied en expertise.
 • Je neemt deel aan stroomoverschrijdende werkgroepen en je formuleert beleidsadviezen aan college van burgemeester en schepenen en het managementteam. Je bent verantwoordelijk voor proactieve communicatie met alle interne stakeholders en samen met de interne klant beheer je ook de communicatie aan externe stakeholders.

Profiel

Dit ben jij helemaal:

 • Je hebt (een eerste) ervaring met (bouw)projecten waar duurzaamheid centraal staat en bent gebeten door technische innovatie.
 • Je hebt een ruim bouwkundig inzicht en hebt ervaring in advies geven en oplossingen zoeken voor technische problemen.
 • Je bent vertrouwd met projectmatig werk.
 • Je hebt ervaring in het plannen van (bouw)projecten en in de opvolging ervan.
 • Je bent een ervaren onderhandelaar met oog voor communicatie met stakeholders op verschillende niveaus.
 • Je hebt inzicht in bouwtechnische aangelegenheden en veiligheid.
 • Je hebt een goede kennis van de gangbare software in Microsoft Office (MS Word en MS Excel) en AutoCad.
 • Kennis/ervaring met het regelgevend kader omtrent overheidsopdrachten is een pluspunt.
 • Ervaring met het oprichten en inrichten van kantoorgebouwen of publieke gebouwen is ook een pro.
 • Je werkt proactief, neemt initiatief en bent besluitvaardig.
 • Je werkt planmatig, resultaatgericht en kostenbewust.
 • Je bent klantgericht en bezit sterk ontwikkelde stakeholdermanagement-vaardigheden met inlevingsvermogen en inzicht in de omgeving.
 • Je werkt zelfstandig maar matcht als teamspeler ook goed in een team.

Voorwaarden:

 • Je beschikt over een masterdiploma (burgerlijk of industrieel) ingenieur of architect.
 • Geen masterdiploma? Je behaalde een bachelor in een bouwkundige/technische richting én je hebt minstens 5 jaar ervaring in een rol waarin je verantwoordelijk was voor de vertaling van de functionele behoeften naar technische specificaties in een bouwtechnische omgeving. Met een bachelorsdiploma dien je vóór de start van de selectieprocedure een capaciteitstest af te leggen. Slaag je voor de test, dan nemen we je graag mee in de selectieprocedure.

Aanbod

Daarom kies jij voor Groep Dilbeek

Wij zijn een innovatieve gemeente en bieden jou de kans om op een nieuwe manier te werken: als lid van een zelfsturend team, met veel autonomie en de kans om je job zelf uit te bouwen. We geven jou de ruimte om jezelf te ontwikkelen, opleidingen te volgen en inspiratie te zoeken.

Als kers op de taart bieden we een goede balans werk-privé met mogelijkheid tot telewerken, een glijdend uurrooster en 35 verlofdagen op jaarbasis. Wanneer je op kantoor werkt, zorgen wij voor een aangenaam werkkader in het mooie centrum van Dilbeek.

We bieden jou een voltijds contract aan in een job met loonschaal A1a-A3a, met een brutoloon tussen €3.641/maand en €6.408/maand afhankelijk van je ervaring (ook relevante ervaring uit de privésector/als zelfstandige wordt mee in rekening genomen). Ook maaltijdcheques van €8/werkdag, een hospitalisatieverzekering, een fietsvergoeding, een volledige terugbetaling woon-werkverkeer voor openbaar vervoer en een tweede pensioenpijler (3%) worden voor jou voorzien.

Interesse?

Gaan we ervoor? Neem dan de volgende stappen

We kijken er naar uit om je kandidatuur met motivatiebrief, je cv, een kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (model 1 - niet ouder dan 3 maanden) te ontvangen ten laatste op 19/09/2023. Klik daarvoor op de ‘Solliciteren’-knop.

Hoe verloopt de selectieprocedure? In een eerste stap, word je uitgenodigd voor deelname aan een schriftelijke proef. Slaag je hiervoor, dan word je uitgenodigd voor een mondelinge proef. Als je ook daar succesvol in was, word je uitgenodigd voor een assessment.

Houd daarbij al rekening met volgende tijdslijn:

 • Eventuele capaciteitsproef voor bachelors: na indienen van jouw sollicitatie wordt in onderling overleg een dag afgesproken voor de online capaciteitstest (af te leggen uiterlijk 20/09/2023, toegestuurd door een gecertificeerd extern dienstverlener)
 • Schriftelijke proef: gaat door op dinsdag 26 september (VM) in kasteel de Viron, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek
 • Mondelinge proef: gaat door op donderdag 05/10 (VM) of vrijdag 06/10 (NM) op dezelfde locatie
 • Assessment: gaat door op vrijdag 13/10 (VM of NM) online of ter plaatse bij een gecertificeerd extern dienstverlener

Bij inhoudelijke vragen kan je contact nemen met Diethard Vanderheyden, Teamcoach patrimonium, via T 02 451 69 65 - 0492 13 71 92 of via diethard.vanderheyden@dilbeek.be.

Groep Dilbeek

Dilbeek gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties, talenten en diploma. Je leeftijd, geslacht, nationaliteit, beperking, geloof, gender of seksuele geaardheid,… beïnvloeden je kansen niet om mee te schrijven aan ons verhaal en onze missie mee te helpen realiseren.

Interesse?

Contactgegevens

Of deel via

company logo