company logo

Functieomschrijving

Waarom mét jou?

 • Je neemt vanuit een strategisch perspectief verantwoordelijkheid over de kernprocessen op het vlak van IT security management.
 • Je ontwikkelt een visie en strategie over informatieveiligheid als onderdeel van een overkoepelende IT-strategie.
 • Je zorgt in dat kader voor het nodige initiatief om de strategie te vertalen naar een meerjarenplan. Zo verhoog je mee de informatieveiligheid en wordt de impact van security incidenten die confidentialiteit, integriteit of beschikbaarheid van IS/IT aantasten beperkt.

Je neemt verantwoordelijkheid voor:

 • het beheer en de continue evolutie van security processen, -governance en architectuur, risicobeheer en indicent management,
 • de promotie van security awareness doorheen de organisatie,
 • het bewaken van security in nieuwe initatieven en projecten en het uitvoeren van risicoanalyses,
 • de evaluatie van systemen inzake de alignering ervan met security standaarden,
 • de evaluatie de opbouw van kennis over nieuwe dreigingen inzake IT security en nieuwe security technologie,
 • het bijstaan van het management in security crisissituaties,
 • het mee begeleiden van audits op het vlak van informatieveiligheid,
 • de evaluatie van de nieuwe regelgeving inzake informatieveiligheid en het doen van voorstellen voor de implementatie van benodigde wijzigingen in de organisatie,
 • het projectbeheer voor security gerelateerde projecten.

Je bent het aanspreekpunt binnen Digipolis voor vragen op het vlak van informatieveiligheid en neemt ook een adviserende rol op in relatie tot de DPO’s van de verschillende besturen te Gent (stad, OCMW, …). Je zorgt voor de vertegenwoordiging van Digipolis op het vlak van security in diverse overlegorganen (zoals voorzien in de beheersovereenkomsten met deze besturen).

Profiel

Waarom voor jou?

 • Je hebt een masterdiploma.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervarin in een gelijkaardige functie wat informatieveiligheid en -risico’s betreft.
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, veeel zin voor initiatief en kan opdrachten zelfstandig en in team aanpakken.
 • Je hebt een Certificatie zoals CISSP en CISM.
 • Je bent vertrouwd bent met de relevante wetgeving (zowel internationaal als nationaal, bv. GDPR , enz.).
 • Je kent de publieke sector en de wet inzake overheidsopdrachten.
 • Je bent gedreven en hebt een gezonde dosis assertiviteit.
 • Je werkt op een constructieve en professionele manier met collega’s doorheen de organisatie.
 • Je hebt goede analytische basisvaardigheden en communiceert duidelijk over problemen en oplossingen.

Jobgerelateerde competenties

 • De architectuur van de informatiesystemen van de onderneming analyseren
 • Strategische keuzes voor de evolutie van de informatiesystemen van de onderneming bepalen en aanbevelen
 • Functionele oplossingen formaliseren en bepalen
 • Evoluties en functionele uitbreidingen van het informatiesysteem voorstellen aan de opdrachtgever
 • Functionele tests van de ontwikkelde toepassingen uitvoeren en opvolgen
 • Gebruikers begeleiden of opleiden over de nieuwe vakprocessen en toepassingen
 • Overgaan tot het uitvoeren van functionele en technische verbeteringen
 • De applicatie uitrollen (parametrering, opvolging, ...)
 • Controleren of de gebruikers de informatiesystemen gelijkvormig gebruiken (regels, procedures, ...)
 • Behoeften van de opdrachtgever identificeren
 • Vakprocessen analyseren
 • Opportuniteit en uitvoerbaarheid evalueren
 • Lastenboeken en functionele en algemene specificaties uitwerken, bijwerken en aan de opdrachtgever overmaken
 • Gegevensdragers opstellen voor informatiedoorstroming of opleiding en deze doorgeven aan de betrokken personen
 • Samen met informatici een softwarepakket kiezen en een werkwijze aanbevelen voor de toepassing in de onderneming (ontwerp, ontwikkeling, uitrol)

Aanbod

Bij Digipolis krijg je, naast een competitief loon, ook maaltijdcheques (7 euro), een dertiende maand, een gratis hospitalisatieverzekering voor jou, je partner waarmee je samenwoont/echtgenoot en je kinderen, een groepsverzekering, een fietsvergoeding of een gratis abonnement voor het openbaar vervoer, laptop en gsm. Fiets kan je leasen en werken doe je in glijtijd (werken 1.0) of op resultaat (werken 2.0)

Interesse?

Contactgegevens

Of deel via