company logo

Functieomschrijving

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist.

De afdeling Waterbeheer staat in voor het beheer van 1 679 km waterlopen van tweede categorie in Limburg. Het team van 26 medewerkers zorgt onder andere voor:

 • het onderhoud van de waterlopen
 • de verbetering van de waterlopen door het uitvoeren van noodzakelijke werken
 • het deskundig wateradvies (watertoets) in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen dat technische richtlijnen en afstandsregels tot de waterloop bevat
 • de nodige machtigingen voor werken aan, over of onder de waterlopen
 • de naleving van de wetgeving rond waterlopen.

Voor de versterking van het team zoekt de afdeling Waterbeheer een districtsingenieur Waterbeheer.

Over de functie

 • Je maakt deel uit van het team Advisering van de afdeling Waterbeheer en je staat in voor de praktische implementatie van het integraal waterbeleid.
 • Je stelt machtigingsvoorwaarden op voor werken aan waterlopen.
 • Je beoordeelt rioleringsdossiers op hun impact op het watersysteem en geeft advies bij diverse omgevingsvergunningsaanvragen, masterplannen, milieu- en natuurvergunningen, ...  
 • Je participeert actief aan de opmaak en actualisatie van hemelwater- en droogteplannen. 
 • Je werkt nauw samen met je collega’s en stemt steeds af met de betrokken actoren.
 • Je trekt regelmatig de laarzen aan om terreinkennis op te bouwen. 

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Profiel

Je beschikt over een masterdiploma industriële wetenschappen, industrieel ingenieur. Buitenlands diploma: vraag je attest van gelijkwaardigheid aan via naricvlaanderen.be

Troeven voor deze functie zijn:

 • technisch aangelegd, communicatief en ruimdenkend 
 • interesse in thema’s zoals klimaat, ecologie, openruimtebeleid
 • kennis van de wetgeving betreffende de onbevaarbare waterlopen en het Decreet Integraal Waterbeleid
 • kennis van hydraulica, hydrologie en topografie
 • bouwkundig inzicht, AutoCAD.

Algemene toelatingsvoorwaarden op de datum van aanwerving

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking.

Aanbod

 • Voltijdse contractuele aanstelling met een contract van onbepaalde duur
 • Brutomaandloon: minimum 3.641,48 en maximum 6.033,03 euro
 • Interessante verlofregeling (35 dagen en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Flexibele werktijden tussen 7 uur en 19 uur met mogelijkheden tot thuiswerk
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Extralegale voordelen: fietsvergoeding, maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden), aanvullende pensioenregeling en een Bokrijkabonnement voor jou en je gezinsleden.

Verloop van de procedure

De selectieprocedure bestaat uit:

 • een geïntegreerde proef op vrijdag 9 juni 2023
 • een gesprek waarin de geslaagde kandidaten beoordeeld worden op vlak van motivatie, inzicht en de aanpak van relevante situaties.

Je moet 50 % van de punten behalen op de geïntegreerde proef om uitgenodigd te worden voor de mondelinge proef. Je moet eveneens 50 % behalen op de mondelinge proef en in totaliteit 60 % van de punten behalen om geschikt te worden bevonden voor de functie.

Wervingsreserve

Voor deze functie leggen we een wervingsreserve aan met een lijst van geslaagden voor een periode van 2 jaar. De wervingsreserve kan verlengd worden met periodes van één jaar, voor zover de maximale geldigheidsduur de termijn van vier jaar niet overschrijdt.

Hoe solliciteren

Solliciteer uiterlijk dinsdag 30 mei 2023 via het online formulier. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Voeg bij je sollicitatie je motivatiebrief, je uitgebreide cv en een kopie van je diploma.

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je een bevestigingsmail. Heb je geen mail ontvangen? Neem dan contact op met Kitty Messiaen, vacatures@limburg.be, tel. 011 23 78 38. We raden je aan om ook je spamberichten te controleren voor verdere berichten in het kader van de procedure.

We verwachten dat deze procedure kan worden afgerond in juli 2023.

Meer weten

Voor meer informatie over de functie-inhoud kun je terecht bij Ben Simons, diensthoofd Waterbeheer, ben.simons@limburg.be.

Voor informatie over de selectieprocedure en de deelnemingsvoorwaarden, kun je terecht bij Kitty Messiaen, kitty.messiaen@limburg.be, tel. 011 23 78 38.

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden, kun je terecht op www.limburg.be/Limburg/provinciealswerkgever/Veel-voorkomende-vragen.

Interesse?

Contactgegevens

Of deel via

company logo