company logo

Ingenieur HVAC, Elektriciteit en Energie (m/v/x)

Functieomschrijving

Er zijn in totaal 3 plaatsen bij de het competentiecentrum infrastructuur (CCInfra) van de divisie Communication Information Systems & Infrastructuur (Div CIS & Infra), waarvan 2 plaatsen bij de antenne Leopoldsburg (Kamp Beverlo, 3970 Leopoldsburg) en 1 plaats bij de antenne te Evere (Eversestraat 1, 1140 Evere). Voor de plaats binnen de antenne Evere kan i.f.v. de voorkeuren en woonplaats van de laureaat afgeweken worden naar een alternatieve standplaats binnen de antenne te Brugge (Kwartier LTZ V. Billet, Leopold Debruynestraat 125, 8310 Brugge).

Je taken

Je voert studies uit in het domein HVAC, elektriciteit en/of Energie:

 • Je lost specifieke infrastructuurproblemen op die verband houden met HVAC, elektriciteit en/of Energie.
 • Je zoekt en kiest de juiste technische oplossingen om energie te besparen of om problemen m.b.t. speciale technieken op te lossen.
 • Je ontwikkelt algemene concepten voor de materiaalbeheerders en je collega's.
 • Je analyseert opmerkingen van derden en bepaalt het standpunt dat daartegenover moet worden ingenomen.
 • Je houdt toezicht op studies die worden toevertrouwd aan externe studiebureaus.
 • Je volgt de evolutie van nieuwe technologieën en regelgeving op het gebied van energiebesparing, gebruikstechnieken en implementatie van nieuwe producten, ...

Je volgt de goede uitvoering op van het werk en geeft leiding aan een team van werfcontroleurs. Je taken voor de studies uitgevoerd door externe studiebureaus omvat:

 • Het vertalen van de behoeften van de klant in technische behoeften
 • Je superviseert studies (dossiers) die door de externe bureaus worden uitgevoerd doorheen de verschillende fase
 • De technische behoeften voorleggen aan de externe studiebureaus
 • Het volgen, analyseren en becommentariëren van verschillende documenten
 • Het opstellen van opvolgingsrapporten
 • Het oog houden op het naleven van de planning en de gevraagde voorschriften door de externe studiebureaus
 • Indien van toepassing de opvolging van de werf.

Je voert de controle op de uitvoering van werken uit in de hoedanigheid van Leidend Ambtenaar rekening houdend met de wetgeving op de overheidsopdrachten.

Binnen deze functie is het mogelijk om te telewerken (maximaal 3 dagen per week) indien de taken en de opdrachten dit toelaten.

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

Profiel

Optie 1:

 • Diploma van master in de industriële wetenschappen/industrieel ingenieur in het domein elektromechanica.
 • Diploma van van burgerlijk ingenieur/master in de ingenieurswetenschappen in het domein elektromechanica.

In dit geval is er geen werkervaring vereist.

Ben je laatstejaarsstudent (enkel in de studierichtingen bij optie 1) van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Optie 2:

 • Diploma van master in de industriële wetenschappen/industrieel ingenieur
 • Diploma van van burgerlijk ingenieur/master in de ingenieurswetenschappen

EN een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van bouw, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • Studies speciale technieken van publieke en/of privé gebouwen.
 • Projectleider in een privé-studiebureel.
 • Samenstellen van dossiers (delen speciale technieken) voor aanbesteding van overheidsopdrachten voor werken en/of overheidsopdrachten voor studiediensten.
 • Opstellen en samenstellen van een dossier voor aanvraag stedenbouwkundige en/of milieuvergunning voor de bouw van een publiek/privé gebouw.
 • Voorbereiding van een wedstrijd in het kader van een offerteoproep voor het realiseren van een publiek/privé gebouw.
 • Controle en opvolging van een gunningsdossier van overheidsopdrachten voor werken (deel speciale technieken).
 • Hoofd/directeur en management van een studieploeg/-team van overheidsgebouwen.
 • Leidend ambtenaar/beheerder - directeur der werken.
 • Gemachtigde ambtenaar/adjunct van gemachtigde ambtenaar/diensthoofd of ambtenaar in een studiebureel van een publieke administratie.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een aanzienlijke korting voor de leden van je gezin
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart/Benefits@Work.
 • recht op de diensten aangeboden door de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA)
 • bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • gesubsidieerde kindercrèche in het militaire kwartier
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot gratis gebruik van sportinfrastructuur tijdens de werkuren
 • minimum 26 verlofdagen per jaar + 3 extra dagen van het departement (vrij te nemen)
 • verlof tussen Kerst en Nieuwjaar
 • mogelijkheid tot telewerken.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Solliciteren kan tot en met 29/03/2023 via werkenvoor.be.

Interesse?

Contactgegevens

Of deel via

company logo