company logo

Project Manager Blue Deal

Functieomschrijving

Situering van de functie

De Blue Deal is een plan van de Vlaamse regering in de strijd tegen waterschaarste en droogte waar veel partijen bij betrokken zijn met tal van concrete acties en projecten en grote investeringen om droogte en waterschaarste structureel aan te pakken. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik. Het plan werd in de zomer van 2020 goedgekeurd.

Van steden en gemeenten wordt verwacht dat zij binnen afzienbare termijn een hemelwater- en droogteplan op-maat hebben. Zij kunnen daarvoor terugvallen op onze expertise.

Functie

Als expert hemelwater- en droogteplannen bouw je elke dag aan je expertise omtrent (gemeentelijke) hemelwaterhuishouding. Vanuit die kennis en kunde neem je de eindverantwoordelijkheid wat betreft het voorzien van hemelwater- en droogteplannen op-maat voor onze klanten. 

Je werkt mee aan de visie omtrent onze (blijvende) inbreng aan slim waterbeheer.

Vanuit je expertise zorgen voor hemelwater- en droogteplannen op-maat voor de stad/gemeente

 • je bent verantwoordelijk voor het afleveren van een plan op-maat voor de klant, met indien mogelijk zowel quick wins als langetermijnprojecten
 • je valt voor de concrete uitwerking hiervan terug op ons studiebureau, gespecialiseerd in duurzaam waterbeheer
 • je zorgt voor de contacten met alle stakeholders, bereidt de herziening van de HWDP'n voor samen met de klant, initieert en begeleidt de informatieverzameling, coördineert de opmaak van de plannen, denkt mee na over mogelijke oplossingen en scenario’s, bent alert voor mogelijke problemen en bottle necks, adviseert, koppelt terug en presenteert het plan aan de deelnemer
 • je coördineert de planning van de verschillende projecten en bewaakt de timing en de kwaliteit 
 • je functioneert binnen een gemengd team en geeft functioneel leiding aan de projectmedewerkers
 • je bent de contactpersoon, zowel intern als extern, wat hemelwater- en droogteplannen betreft
 • je brengt de opgemaakte plannen verder tot leven door verdere uitwerking van studies en modelleringen die kunnen uitmonden in realisaties op het terrein  
 • je rapporteert over het verloop, de timing en de budgetten van een project

Meewerken aan het uitwerken en blijvend ontwikkelen van een visie omtrent een meer water-robuuste omgeving

 • je werkt actief mee aan de ontwikkeling van een visie door de conceptuele uitwerking van ’de opvang en transport van afval- en regenwater binnen een gemeente'
 • je analyseert problemen van wateroverlast en droogte en je formuleert mogelijke oplossingen en scenario’s in functie van overlastbeperking en ecologie waarbij je de ruimtelijke kwaliteit niet uit het oog verliest  
 • je hebt aandacht voor duurzame technieken en interesse in creatieve manieren om water te beheren
 • je volgt de regelgeving inzake HWDP op en helpt er in werkgroepen mee vorm aan geven
 • je verwerft nieuwe kennis binnen het ruime domein ’hemelwaterhuishouding’, synthetiseert en bundelt voor overdracht naar collega’s
 • je centraliseert informatie en schrijft specifieke procedures uit en onderhoudt ze
 • je wisselt ervaring, kennis en best practices uit met collega’s
 • je bouwt een netwerk van contacten binnen het kennisdomein uit, niet alleen op gemeentelijk vlak, maar ook met bovenlokale waterbeheerders

Profiel

 • Je bezit een masterdiploma in een relevante richting (ingenieurswetenschappen, hydrologie, geografie,…).
 • Je hebt minimum 5 jaar ervaring.
 • Je hebt affiniteit met (stedelijk en/of ecologisch) waterbeheer, bent vertrouwd met modelleringsconcepten en hebt enige kennis van stedenbouw en/of ruimtelijke ordening. 
 • Je bent gebeten en gepassioneerd door het watersysteem , de impact van het klimaat op het (toekomstig) waterbeheer en hoe we de waterhuishouding voor gemeentes kunnen optimaliseren aan de hand van duurzame en innovatieve technieken. Je houdt ervan om op basis van jouw kennis anderen gericht te adviseren en hen actief te ondersteunen in de uitwerking van de toegepaste concepten.
 • Je bent een kei in organiseren: kan doelen stellen, proactief handelen en planmatig werken.
 • Je begeeft je regelmatig op het terrein en hebt dus een rijbewijs B.

Aanbod

Je vindt bij ons een uitdagende job met de nodige opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden én een mooie balans werk-privé. We bieden een contract van onbepaalde duur met plaats van tewerkstelling Gent. Naast het loon bieden we ook diverse extralegale voordelen: maaltijdcheques (€8 per dag), een hospitalisatieverzekering, tussenkomst voor milieuvriendelijk woon-werkverkeer, mogelijkheid tot bedrijfsfiets of -wagen, tussenkomst internetabonnement, diverse premies en kortingen, compensatie van overuren in verlof, een uurrooster van 40u/week met flexibele uurregeling, mogelijkheid tot telewerk…

Interesse?

Contactgegevens

Of deel via

company logo