company logo

Diensthoofd Lekdetectie

Functieomschrijving

Situering van de functie

In het kader van de ‘Blue Deal’, het plan van de Vlaamse regering om de strijd tegen droogte en waterschaarste structureel aan te pakken, zet FARYS|TMVW vastberaden mee de schouders onder het doel om de lekverliezen binnen het drinkwaterdistributienet nog verder terug te dringen. FARYS|TMVW investeert daarbij ook in innovatieve technieken en toestellen om lekken actief op te sporen. Een nieuw team van lekzoekers zal zich in het bijzonder toeleggen op het opzoeken van de lekken op het drinkwaterdistributienet. Als diensthoofd teken je de operationele werking van dit team van bij de start mee uit en neem je vervolgens de dagdagelijkse leiding over dit team. Je neemt daarbij eveneens het voortouw in het doelgericht afstemmen van de werking van dit team op onze andere inspanningen in de strijd tegen lekverliezen.

Functie

Ben je een echte project- en people manager? Én spreekt een functie met een belangrijke maatschappelijke impact, het terugdringen van lekverliezen, je aan?

 • Als Diensthoofd Lekdetectie verdiep je jou in eerste instantie in de bestaande en nieuwe technologiën inzake lekdetectie die op het terrein kunnen worden toegepast. Je tekent de processen en procedures uit die de operationele werking van ons op te richten lekzoekteam zullen definiëren.
 • Je vervult een actieve trekkersrol in het oprichten en uitbouwen van (de werking van) het lekzoekteam. Dat zal op volle kracht uit een 10-tal medewerkers bestaan die dagelijks aan lekdetectie doen in ons werkingsgebied. Je geeft de functies in je team mee vorm, werft je medewerkers mee aan en je coördineert hun dagelijkse werking. Je zorgt voor een gestroomlijnde werkverdeling en voor een vlotte samenwerking. Als leidinggevende motiveer, coach en stuur je jouw team en ben je het aanspreekpunt waarbij je medewerkers steeds terecht kunnen.
 • Aangezien we binnen FARYS|TMVW al langer inspanningen leveren om ons netrendement te verduurzamen en we in de toekomst nog meer zullen inzetten op innovatieve technologieën hieromtrent –denk bv. aan de inzet van Artificial Intelligence, intelligente verbruiksmonitoring en slimme watermeters- stem je de werking van je team daar ook actief op af. Je bouwt doelgerichte samenwerkingsverbanden uit met collega’s uit diverse andere teams die reeds bezig zijn met ons netrendement en je zorgt voor een efficiënte doorstroming van informatie zodat onze verschillende inspanningen elkaar maximaal versterken.
 • Je monitort als diensthoofd uiteraard ook de resultaten van het werk dat je met je team verzet. Je volgt op in hoeverre lekverliezen effectief worden teruggedrongen en of we de vooropgestelde lekratio index of de ILI-index realiseren. Je rapporteert over deze voortgang naar het management en stuurt de werking van je team waar nodig ook doelgericht bij op basis van je analyses.
 • Je houdt als diensthoofd tot slot een vinger aan de pols inzake trends en evoluties in het vakgebied van lekdetectie, zowel inzake wetgeving als inzake technologieën. Je introduceert nieuwe ontwikkelingen binnen onze organisatie zodat we onze werking voortdurend kunnen blijven verbeteren.

Profiel

 • Je bezit een masterdiploma en kan terugblikken op min. 4 jaar leidinggevende ervaring. Je hebt als leidinggevende aandacht voor resultaten, maar ook voor de motivatie en het welbevinden van jouw medewerkers.
 • Je blikt daarnaast ook terug op aantoonbare relevante ervaring inzake projectmanagement en je denkt vlot in operationele processen. Hierdoor kan je als de beste de operationele werking van het team mee uittekenen en opvolgen.
 • Je bent geboeid door de kans om je in nieuwe technologieën en technieken omtrent lekdetectie te verdiepen en je bent in staat om deze materie te capteren. Je hoeft voor ons niet noodzakelijk een technische opleiding achter de rug te hebben, maar interesse in en affiniteit met techniek in ruime zin is uiteraard wel aangewezen.
 • Je werkt vlot samen met anderen. Teamspelers hebben bij ons altijd een streepje voor. We hechten er belang aan om te luisteren naar elkaar, maar verwachten van jou ook een constructief-assertieve ingesteldheid vanuit jouw expertise.
 • Je bent doel- en resultaatsgericht. Je wordt gedreven door onze doelstelling om het lekverlies substantieel terug te dringen en de vooropgestelde ILI-index te realiseren. En door de maatschappelijke impact die je hierdoor realiseert.

Competenties

 • Assertieve bescheidenheid
 • Betrokkenheid
 • Betrouwbaarheid
 • Klantgerichtheid
 • Vernieuwen
 • Plannen en organiseren
 • Motiveren
 • Vertrouwensrelatie opbouwen
 • Zichzelf ontwikkelen

Aanbod

Je vindt bij ons een uitdagende job met de nodige opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden én een mooie balans werk-privé. We bieden een contract van onbepaalde duur met plaats van tewerkstelling Gent. Naast het loon bieden we ook diverse extralegale voordelen: maaltijdcheques (€8 per dag), een hospitalisatieverzekering, tussenkomst voor milieuvriendelijk woon-werkverkeer, mogelijkheid tot bedrijfswagen, mogelijkheid tot bedrijfsfiets, tussenkomst internetabonnement, compensatie van overuren in verlof, een uurrooster in dagregime van 40u/week met flexibele uurregeling, mogelijkheid tot telewerk …

Selectieprocedure

De kracht van onze dienstverlening is de diversiteit en deskundigheid van onze teams. FARYS|TMVW focust op kwaliteiten en competenties van medewerkers ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, seksuele geaardheid of afkomst.

Voor meer informatie over deze vacature of selectieprocedure kan je contact opnemen met Kenneth Bruggeman via job@farys.be.

Interesse?

Contactgegevens

Of deel via

company logo