company logo

Rialto Recruitment NV

Rialto Recruitment is ontstaan vanuit Atlantae en de fusie in 2012 met Egeminplus. Met een knipoog naar de bekende brug in Venetië, wil Rialto de brug slaan tussen werkgevers en werknemers enerzijds en tussen de academische wereld en de industrie anderzijds. 

Ons kantoor is gespecialiseerd in werving en selectie van (technische) Bachelors, professionele en academische Masters (Ingenieurs) en wetenschappelijke profielen (PhD).


Bij ons praat je dus met een consultant die niet alleen de voorgestelde functie goed kent, maar die ook inzicht heeft in je technische ervaring. We gaan ook na in welke bedrijfscultuur je het best past en waaruit je energie haalt. Kortom, we zijn een adviseur voor de verdere ontwikkeling van je carrière.